Yaklaşmada Alçalma Oranı Bulma

52
Yaklaşmada Alçalma Oranı Bulma

Yaklaşmalar belli bir alçalma oranı (Rate of descent) ile yapılır. Alçalma oranı yaklaşma açısı ve yer hızı ile doğrudan ilişkilidir.

Örneğin 3 derecelik bir alçalmada kuyruk rüzgarı (Tailwind) var ise, yer hızı (Ground speed) daha yüksek olacağından daha derin bir alçalma oranı gerekir. Eğer baş rüzgarı (Headwind) var ise bu durumda tam tersi olacaktır.

Eğer yaklaşmanın açısı daha büyük ise yine daha derin bir yaklaşma oranı gerektirirken, küçük bir açı ise daha az bir alçalış oranı gerektirir.

Alçalma oranını hesaplamak için basit bir formül vardır. Pilotlar bu formülü göz önünde bulundurup tahmini alçalma oranını bulabilir. Yaklaşma chartlarında hıza göre alçalış oranları çoğu zaman belirtilir.

Alçalma oranını şu basit formülle bulabiliriz.

rate of descent (ft/min):
GS x 5 = 3° glide path

Örneğin 3 derecelik yaklaşma açısına sahip bir ILS yaklaşması yapıyor olalım. IAS 150 fakat GS (Yer hızı) 140 olsun. O halde:

140×5=700 feet/min, yani, 3 derecelik bu yaklaşmayı on path uçabilmek için dakikada 700 feet ile alçalıyor olmalıyız. Varyomuz bu değerde kaldığında on path bir yaklaşma yapılabilir.

Veya Vapp, IAS 150 olsun. 15 Knot kuyruk rüzgarı var. GS 165 Knot.

165×5= 825 feet/min. Bu durumda, 3 derecelik bu yaklaşma için gerekli varyo 825 feet/min olmalıdır.