Uçakta İşlenen Suçlar ( Tokyo Sözleşmesi )

tarafından
6
Uçakta İşlenen Suçlar ( Tokyo Sözleşmesi )

TOKYO SÖZLEŞMESİ

Uçak düzenini ve uçakta işlenen suçların cezasız kalmaması için taraf devletler tarafından bazı sözleşmeler yapılmıştır. Bunlardan biri de Tokyo Sözleşmesidir. Aşağıda sözleşme maksadı bulunmaktadır.

Bu sözleşme uçağın kayıtlı olduğu devlete, uçakta işlenen suçlar ve eylemler konusunda yargılama yetkisi verir. Bundan amaç, suç her nerede işlenirse işlensin, cezasız kalmamasını teminat altına almaktır.Uçaktaki bazı eylemler uçağın veya uçaktaki kişi ve eşyaların emniyetini tehlikeye attığında ya da uçaktaki düzeni veya disiplini bozduğunda hava aracından sorumlu kişi ve mürettebat, eylemi önlemek ve eylemi yapan kişiyi karaya çıkarmakla yetkilidir. Uçuş sırasında uçağa içerideki herhangi bir kişi tarafından zorla ya da yasa dışı eylemle el konulması ya da böyle bir eyleme kalkışılması halinde taraf devletler uçaktaki kontrolün yeniden sağlanması ve uçaktan sorumlu olan kişiye verilmesi için tüm önlemleri almakla yükümlüdür.