Uçak Hızları

tarafından
8
Uçak Hızları

İşari Hava Sürati (IAS-Indicated Air Speed) : IAS, sürat saatinde görünen sürattir. Gerçek sürat olmayıp aslında dinamik basınç göstergesidir. Bunun sebebi kaldırmanın dinamik basınca bağlı olmasıdır. Dinamik basınçtaki artış statik basıncın azalmasına ve kaldırmanın artmasına neden olur. Pito tüpünden gelen toplam basınçtan statik basıncın çıkarılmasıyla bulunan dinamik basınç işari hava süratini verir.

Kalibre Hava Sürati (CAS-Calibrated Air Speed): CAS,IAS’ın pozisyon ve alet hatalarının düzeltilmesi sonucu elde edilen halidir. Alet ve pozisyon hatasını gideren (ADC-Air Data Computer) bilgisayarlı sürat saati olan uçaklarda sürat CAS olarak gösterilir. Performans hesaplarında kullanılan “V” süratlerinden VMO (azami kullanım sürati)  hariç hepsi  kalibre hava süratidir (CAS). VMO eşitlenmiş hava sürati (EAS) cinsinden hesaplanır.

Eşitlenmiş Hava Sürati (EAS-Equivalent Airspeed): EAS, CAS’ın hava sıkıştırması etkisinden arındırılmış halidir, ve işari hava süratleri ailesinin en doğru olanıdır.

Gerçek Hava Sürati (TAS-True Air Speed): TAS uçağın hava kütlesi içerisindeki gerçek süratidir. TAS dinamik basınç değil, gerçek sürattir.  TAS CAS’ın sıcaklık ve yoğunluğa göre hesaplanmasıyla bulunur. İrtifa arttıkça CAS’ı korumak için TAS arttırılmalıdır.

Yer Hızı (GS-Ground Speed): Uçağın yere göre olan hızıdır. Bir yerden başka bir yere ne kadar sürede ulaşacağını hesaplamak için kullanılır.

Ses Hızı (M-MACH Number): Mach numarası bir sürat birimi olmayıp TAS’ın ses hızına oranıdır(LSS-Local Speed of Sound)( M=TAS/LSS).  Yüksek irtifalarda uçan uçaklarda mach numarası kullanılır. Çünkü yüksek irtifada hava yoğunluğu azaldığından hız göstergeleri hatalı gösterir. Mach numarası bilgisayar hesaplar ve gösterir, bu yüzden daha güvenilir bir ölçümdür.

SES HIZINA GÖRE UÇAKLARIN GRUPLANDIRILMASI

Subsonic ( Ses Hızı Altı ) : 0 – 0.75 Mach hızında uçan uçaklardır. Pervaneli uçaklar ve helikopterler, eğitim uçakları, nakliye uçakları

Transonic ( Ses Hızına Geçiş) : 0.75 – 1.2 Mach hızında uçan uçaklardır. jet yolcu uçakları

Supersonic ( Ses Hızı Üstü) : 1.2 – 5.0 Mach hızında uçan uçaklardır. Jet savaş uçakları ve jet yolcu uçakları

Hipersonic : 5.0 Mach ve üzeri uçan uçaklar ve insansız roketler