TCAS Nedir

65
TCAS Nedir
Binance indirim

Traffic Collision Avoidance System (TCAS) Çalışma Prensibi

Trafik çarpışma önleme(Kaçınma) sistemi TCAS civarda bulunan uçakların transponderlarını sorgular ve bu şekilde ilgili trafiğin rölatif pozisyon ve hızını belirlemektedir. Yön bulma antenleri diğer uçakların rölatif yönlerini tespit ederken, aradaki mesafe gönderilen sinyallerin geri gelme zamanı hesaplanarak belirlenir.

Bu şekilde TCAS bilgisayarı tarafından diğer uçakların izlediği yol ve hızları belirlenmiş olur. Muhtemel bir çarpışma söz konusuysa uçakta görsel ve işitsel ikazlarla pilot uyarılırken aynı zamanda kaçınma manevrası da TCAS tarafından belirlenir. Bu manevralar sadece dikey, yani tırmanış veya alçalış şeklindedir, sağa veya sola dönüşlü manevra TCAS tarafından verilmez.

Pilota verilen bu ikazların seviyeleri vardır. Diğer uçaklar çok yakın değil fakat tehdit bölgesinde ise ilk etapta sadece TA (Traffic Advisory) şeklinde olur, herhangi bir kaçınma manevrası verilmez. Eğer ilgili trafik yakın ve  çarpışma ihtimali varsa o zaman RA (Resolution advisory) ikazı yani tırmanış veya alçalış olacak şekilde manevra  uyarısı pilota iletilir.

TCAS sisteminin verdiği çarpışma önleme komutları, hava trafik kontrolörünün verdiği komutlara göre önceliği vardır. Buradaki önemli nokta, RA uyarısı alan her iki uçağında RA’ya uymasıdır. Eğer uçaklardan biri hava trafik kontrolörünün verdiği komuta uyarsa çarpışma meydana gelebilir ki tarihte bu şekilde meydana gelen kazalar olmuştur.

TCAS sisteminin verdiği RA yani manevra uyarısı uçuş emniyetini artırmak maksadı ile aşağıdaki hallerde uygulanması yasaklanmıştır.

  • Yoğun trafiğin olduğu bölgelerde (Sadece TA kullanılabilir, RA uyarıları uygulanmaz.)
  • RA alçalış manevrası AGL+1000 feet yüksekliğin altında yasaklanmıştır.
  • AGL+500 feet irtifanın altında hem tırmanış hem de alçalış manevraları yasaklanmıştır.
  • Manevra uyarısı için her iki uçakta transponder mode S bulunmalıdır.

TCAS Benzeri Sistemler

ACAS : Airborne Collision Avoidance System.

ADS-B : Automated Dependent Surveillance-Broadcast