Snowtam Nasıl Okunur

120
Snowtam Nasıl Okunur
Binance indirim
Snowtam Formatı

Item A

Meydan tanıtma kodu ( 4 Harfli ICAO kodu )

– Item B

8 haneli tarih/zaman bloğu. Gözlem yapılan Ay, gün, saat ve dakika bilgisi UTC cinsinden verilir, doldurulması zorunludur.

– Item C

Pist bilgisi

– Item D

Metre cinsinden pistin temizlenmiş uzunluğu.

– Item E

Pistin metre cinsinden temizlenmiş genişliği.

– Item F

Pist üzerindeki depozit çeşidi. Pistin her 1/3 lük kısmı için ayrı belirtilir. Birden fazla rakamla belirtilebilir. Böyle bir durumda pist üzerinde birden fazla depozit olduğu belirtilir. Her 1/3 lük kısmı arasına slaş koyulur. Örneğin : 47/47/47. Pistin tüm kısımlarında Dry snow ve Ice olduğunu ifade eder.

– Item G

Pistin her 1/3 lük kısmındaki depozit derinliğini mm cinsinden ifade eder. “XX” şeklinde gösterilmiş ise, derinliğin ölçülemediği veya ihmal edilebilir düzeyde olduğunu belirtir. Pistin her 1/3 lük kısmı slaş işareti ile ayrılır. Örneğin : 20/20/20. Tüm pistte 20 mm derinliğinde depozit bulunmaktadır.

– Item H

Pistin her 1/3 lük kısmı için frenleme katsayısını ifade eder. Tek rakamla ifade edilir ve her 1/3 lük kısım slaş ile ayrılır. Örneğin : 5/5/5. Frenleme katsayısı tüm pist için GOOD olarak verilmiştir.

– Item J

Kritik kar yükseltisi belirtilir. Eğer pist kenarından itibaren biriken karlar yükselti oluşturduysa hangi tarafta olduğu belirtilerek cm cinsinden yüksekliği verilir. Sol için (“L”) , sağ için (“R”), her iki tarafta varsa (“LR”), harfleri kullanılır.

– Item K

Eğer pist ışıkları depozit sebebi ile anlaşılmıyor ise “YES” yazılarak arkasına hangi tarafta olduğu “L”, “R” veya “LR” harfleri ile belirtilir.

– Item L

Eğer tekrar pist temizleme yapılacaksa, pistin temizlenecek uzunluk ve genişlik değerleri belirtilir. Eğer tamamı temizlenecekse “TOTAL” yazılarak belirtilir.

– Item M

L item’ında belirtilen temizleme işleminin tahmini bitiş zamanı UTC cinsinden belirtilir.

– Item N

F item’ında belirtilen pistteki depozit çeşidinin, aynı kod rakamlarla taksi yolları için belirtildiği bölümdür.

– Item P

Taksi yollarının kenarlarında 60 cm’den daha yüksek kar birikintisi var ise “YES” İfadesi koyularak arkasından bu birikintilerin arasındaki mesafe metre cinsinden belirtilir.

– Item R

F item’ındaki rakam kodlarının apron için belirtildiği bölümdür. “NO” ifadesi apronun kullanım dışı olduğunu belirtir.

– Item S

UTC zamanı ile bir sonraki ölçümün ne zaman yapılacağını belirtir.

– Item T

Sade bir şekilde operasyonel olarak önemli olan diğer bilgileri içerir.