NADP Nedir?

68
NADP Nedir?
Binance indirim

Hava aracının kalkış ve tırmanış için belirlenmiş işletim prosedürleri, yerde gürültüye hassas bölgelere gürültü etkisini azaltırken gerekli uçuş emniyetini sağlamalıdır. Aşağıda tırmanış esnasında rehber olabilecek iki prosedür, meydan irtifasından en az 800 feet üzerine tırmanmadan başlatılmaması şartıyla emniyetli olduğu düşünülür.

İlk prosedürün (NADP1) amacı kalkış pistinin sonuna yakın konumlanmış gürültüye hassas bölgelerdeki ses azaltmayı sağlamaktır.
İkinci prosedür (NADP2) ise kalkış pistinin sonundan itibaren daha uzakta konumlanmış bölgelerdeki gürültü azaltmayı sağlayan prosedürdür.

Flap/slat toplama süratlerine hızlanma safhaları farklı olan bu iki prosedür, önceden belirlenmiş maksimum yüksekliğe ulaşırken veya bu yükseklikte başlatılabilir. Optimum hızlanma performansını temin etmek için, orta açılı flap konfigürasyonunda iken Thrust azaltılmaya başlanabilir. Her iki prosedürde de bu konfigürasyonun özel bir performans gerekliliği ile belirlenmiş minimum irtifada başlatılabilir, ancak thrust bu irtifadan önce azaltılmaya başlanamaz. Kalkış sonrası ilk tırmanış için kullanılan IAS sürati hızlanma safhasında V2+10 – 20 Knot olmalıdır.

NADP-1

nadp11- Bu prosedür önceden belirlenmiş olan minimum irtifada güç azaltmayı ve belirlenmiş maksimum irtifaya kadar flap/slat toplamayı ertelemeyi kapsar. Maksimum irtifada, pozitif tırmanış muhafaza edilerek ve hızlanarak flap/slat toplanır ve normal yol tırmanış süratine geçiş sağlanır.

2- Tabi yukarıda da belirtildiği gibi belirlenmiş olan bu minimum irtifa meydan irtifasından en az 240 metre (800 feet) yukarıda olmak zorundadır. Prosedürün uygulanmaya başladığı andaki minimum sürat ise V2+10 KT’tan daha az olamaz.
3- Meydan irtifasından 800 feet veya daha yukarıda bir irtifaya ulaşıldığında, uçağın AOM’inde (Aircraft operating Manual) belirtilmiş olan Gürültü azaltma çizelgesine göre thrust (Güç) ayarı değiştirilir ve muhafaza edilir.

4- Flaplar/Slatlar kalkış konfigürasyonunda iken, V2+(10-20 KT) tırmanış sürati muhafaza edilir.

5- Meydan irtifası + 3000 feet irtifaya kadar hızlanılarak ve pozitif tırmanış muhafaza edilerek flap/slat toplanmış olmalıdır. Bu irtifadan itibaren normal yol tırmanış süratine hızlanarak geçiş sağlanır.

NADP-2

nadp21- Bu prosedür önceden belirlenmiş minimum irtifada flap/slat toplamayı başlatmayı kapsar. Flap ve slatlar pozititf tırmanış muhafaza edilirken toplanmalıdır. İlk flap/slat toplamaya başlarken veya flaplar sıfır pozisyonunda (Tam yukarıda) iken güç azaltılabilir. Belirlenmiş irtifada, normal yol tırmanış prosedürlerine geçiş tamamlanır.

2- NADP-2 prosedürü meydan irtifasından en az 240 metre (800 feet) tırmandıktan sonra başlatılabilir. Prosedürün başlatılacağı noktaya kadar tırmanış sürati v2 + 10-20 Kt olmalıdır. Meydan irtifasından 800 feet yüksekliğe ulaştıktan sonra uçak pitch açısı pozitif tırmanış muhafaza edilerek azaltılır ve Vzf (Sıfır flapla Minimum emniyetli manevra sürati) süratine hızlanılırken;

*İlk flap/slat toplamayla veya
*Tüm flap/slatlar toplandıktan sonra güç azaltılır.

3- Pozitif tırmanış devam ettirilirken, Vzf + 10-20 Kt süratine hızlanılır ve meydan irtifasından 3000 feet irtifaya kadar muhafaza edilir.

4- Meydan irtifası + 3000 feet irtifaya ulaştıktan sonra normal yol tırmanış süratine geçiş sağlanır.

ÖNEMLİ NOT:

Aşağıdaki koşullar oluşmadığı sürece bir hava aracı belirlenmiş rotasından divert ettirilmemelidir;
* Meydandan kalkış yapmış ve ayrılmakta olan bir hava aracı NADP prosedürleri gereği belirlenmiş irtifa veya yüksekliğe ulaştıktan sonra,
* Uçuş emniyetini tehdit eden bir durum ( Hava koşulları, çarpışma önleme) sebei ile gereklilik doğmuşsa divert ettirilebilir.

Kaynak : ICAO Doc-8168