Montreal Sözleşmesi

tarafından
16
Montreal Sözleşmesi

1971 MONTREAL SÖZLEŞMESİ

Bu Sözleşme tam olarak Sivil Havacılığın Emniyetine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesi (bastırılması) Sözleşmesi olarak adlandırılmıştır. Sözleşme yasadışı eylem olarak nitelendirilen herhangi bir şeye teşebbüs etmeyi da bu tür eylemlere suç ortağı olmayı suç olarak kabul etmiştir. Taraf Devletler, bu suçları ağır cezalarla cezalandırma sorumluluğunu üstlenmiştir. Sözleşme, 1970 Lahey Sözleşmesi’nde olduğu gibi suçlu olduğu iddia edilen kişiyi yargılama yetkisi, gözaltına alma, davacı olma ve ülkesine iade etme hakkında benzer detaylı hükümler içermektedir. Bu Sözleşme 26 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, temel olarak hava aracının yasadışı olarak ele geçirilmesinden başka eylemlerle de ilgilidir.

Örneğin;

? Uçakta kişileri ve malları ve uçağın emniyetini tehlikeye atan şiddet eylemleri,
? Hizmet halindeki hava aracını yok etmek ya da uçuşu yapılamaz hale getirmek veya uçuşta
emniyeti muhtemelen tehlikeye sokabilecek zarara yol açmak,
? Hava taşıtının içine, onu yok etmek, zarar vermek ya da uçuşa elverişsiz hale getirmek için herhangi bir cihaz yerleştirmek,
? Herhangi bir uçak kumanda tesisatını yok etmek veya zarar vermek ya da onun doğru işleyişini engellemek,
? Uçuşta uçağın emniyetini tehlikeye atacak yanlış bilgi haberleşmesi, 1971 Montreal Sözleşmesi’ne Ek Protokol: Bu protokol, 1988’de Montreal’de toplanan konferans tarafından kabul edilmiştir. Protokol 1971 Sözleşmesinde verilen suç tanımını Uluslararası Sivil Havacılık hizmeti veren havaalanlarında belirlenmiş şiddet eylemlerini de kapsayacak şekilde genişletir.

Ek protokole şu eylemler dahil edilmiştir:

? Ciddi yaralanma veya ölüme yol açacak ya da açması muhtemel herhangi bir alet, cisim ya da
silahın, Uluslararası Sivil Havacılık hizmeti veren bir havaalanında bir kişiye karşı şiddet
eyleminde kasıtlı ve yasadışı olarak kullanılması,
? Herhangi bir alet, cisim ya da silahın kasıtlı ve yasadışı olarak kullanılması şudur:
– Bir havaalanı tesislerini yok etmek ya da ciddi şekilde hasar vermek,
– Havaalanında hizmette olmayan hava taşıtını yok etmek ya da ciddi şekilde hasar vermek,
– Bir havaalanında hizmeti aksatmak.

Uygulama: Taraf Devletler, bu suçları ağır cezalarla cezalandırma sorumluluğunu üstlenmiştir. Keza protokol, yargılama yetkisi hükümlerini de içermektedir