Lahey Sözleşmesi Terörist Eylemler

tarafından
16
Lahey Sözleşmesi Terörist Eylemler

1970 LAHEY SÖZLEŞMESİ

1960’lı yıllarda büyük çaplı politik amaçlı terörist hareketlerinden uçak kaçırma olaylarının çok ciddi boyutta artışa geçmesinin ardından uluslararası topluluk ICAO’nun yardımıyla bu tip eylemleri önlemek ve bastırmak için birlikte hareket etme kararı almışlardır. Uçakların yasa dışı eylemlerle ele geçirilmesiyle mücadele konvansiyonu olarak bilinen ve 1970 Aralık ayında Lahey’de imzalanan Sözleşme, uçakların yasadışı eylemlerle ele geçirilmesini tanımlayarak suçları listelemiş ve taraf devletlerin bu eylemi ağır cezalarla cezalandıracağını belirtmiştir. Sözleşme suçlunun gözaltına alınması, davacı olunması veya ülkesine iade edilmesi, suç nedeniyle devletin yargılama yetkisinin bulunması konularında ayrıntılı
hükümler içermektedir. Bu Sözleşme 14 Ekim 1971’de yürürlüğe girmiştir.