Inversion Nedir

90
Inversion Nedir
Binance indirim

Inversion, yer yüzeyi veya yüzeye en yakın hava kütlesinin üzerindeki havadan daha soğuk olduğu zamanlarda oluşur. Diğer bir deyişle, inversion, irtifa arttıkça sıcaklığın artması olayıdır.

Inversion tabakası, irtifa arttıkça artan hava sıcaklığının, normal azalan sıcaklığa dönüştüğü irtifa/yüksekliktir. Inversion oluştuğunda, inversion tabakası bir battaniye görevi görür, bu tabakayla karşılaşan yükselen havanın yükselişini durdurur.

Inversion aşağıdaki durumlarda ortaya çıkabilir;

  1. Soğuk ve bulutsuz gecelerde yeryüzünün soğuması sonucu yüzeye yakın hava kütlesinin üzerindeki hava kütlesine göre daha düşük bir sıcaklığa ulaşması, (Eğer Dew Point noktasına kadar düşerse sis oluşur)
  2. Türbülans katmanı üzerinde bulunan sakin ve sıcak hava kütlesinin altına türbülans sonucu oluşan aşağı ve yukarı akımlar sıcak havayı aşağı soğuk hava kütlesini yukarı taşıdığında,
  3. Soğuk hava cephesi geçişi esnasında soğuk hava kütlesinin sıcak hava kütlesinin altına yerleşmesi ile.