Holding Bekleme Paternleri

tarafından
6
Holding Bekleme Paternleri

standart bekleme paterni

Beklemeler belirli bir kolaylıkta ATC tarafından yoğun trafik şartlarında ayrımları sağlamak veya alçalmaya alınmak maksadıyla yapılır. Standart ve Non-Standart paternler olarak ikiye ayırabiliriz. Bekleme paternlerinde outbound bacak FL140 altında 1 dk. FL140 üzerinde ise 1,5 Dk. uçulur. Standart patern sağdan dönüşlü yapılırken, non-standart patern soldan dönüşlü yapılır.

 

 

Ebim Tespiti : Outbound bacakta ebim geçilmiş ise dönüşten çıkılır. Rüzgarın sakin olduğu durumlarda ADF ibresi standart paternde 90 da, non-standart paternde ise 270 de görüldüğünde ebim tespit edilmiş olur. Eğer bekleme tarafından rüzgar alıyorsak, ADF ibresi standart paternde 90+Rüzgar Düzeltmesi, non standart paternde 270-Rüzgar Düzeltmesi bize ebimi verir.Bekleme asi tarafından rüzgar alıyor ve düzeltme verdiysek, bu da doğal olarak tam tersi olacaktır ; ADF ibresi standart paternde 90-R.D. ,non standart paternde 270+R.D.

 

 

Beklemeye gelmeden 3 dk. önce sürat ayarlanır, rüzgar etkileri hesaplanır ve beklemeye giriş şekli  belirlenir. Fix geçişini almayı müteakip , zaman tespit edilir, dönüşe girilir, sürat ayarlanır ve rapor verilir. Bunu kısaca aklımızda 4T kuralı ; Time, Turn, Throttle, Talk olarak tutabiliriz.

Beklemeye Giriş Usulleri :

Direkt Giriş : Bekleme paternine en kolay ve basit giriş metodu direct entry prosedurürdür. Ayrıca en çok karşılaşılan bir metoddur. Çünkü 180ºlik büyük bir yarım daire içinde kalan bütün uçuş başlarında bu metod  kullanılır. Radyo fix’ten holding patern tarafına doğru ve inbound course ile 70ºlik bir açı yapacak  şekilde bir çizgi çizildiği Kabul edilirse, bekleme paterni tarafındaki 180ºlik dairenin içindeki uçuş başlarıyla fix’e yaklaşılıyorsa direct entry metodu kullanılır.

 

Paralel Giriş : 

Fix’e yaklaşılan uçuş başı yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ise, fix geçildikten sonra soldan
holding’in aksi tarafında outbound holding başına dönülür. Outbound bacağın paraleli olan bu bacakta bir dakika uçulduktan sonra soldan holding tarafından, inbound course’a intercept olunacak şekilde fix’e dönülür.

Tear Drop Giriş : 

Fix’e yaklaşmakta olan uçuş başı yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi ise, oldukça pratik ve kolay olan teardrop entry metodu uygulanır. Bu metoda offset entry metodu da denir. Fix geçilince bekleme paterni tarafında, outbound bacağından 30º uzaklaşacak bir başa dönülür. Bu başta bir dakika uçulduktan sonra fix’e yaklaşma istikametine dönerek inbound course’a intercept olunur.

Inbound ve outbound bacak uçuş süreleri değişmiştir. Outbound bacak 1 dakika uçulur, inbound bacakta zaman hesaplaması yapılmadan fix geçişi sağlanır.