Hipoksi

tarafından
9
Hipoksi

 

Kan, hücre ve dokularda oksijen eksikliği nedeniyle normal vücut fonksiyonlarının bozulması durumudur. Oksijen  eksikliği çeşitli nedenlerle meydana gelebilir, fakat uçuşta en çok karşılaşılanı, akciğer hava keseciklerindeki oksijenin parsiyel basıncının azalmasıdır. bu durum genellikle, toplam atmosferik basınç azalmasının uçucular tarafından uygun bir şekilde önlenememesi sonunda meydana gelir.

HİPOKSİ ÇEŞİTLERİ

Hipemik Hipoksi : Kanın oksijen taşıma kapasitesinin azalması durumudur. Karbon monoksit (CO), sigara dumanı ve uçakların egzozlarında bulunması nedeniyle hipemik hipoksi yönünden bütün uçucular üzerinde tehilike arz eder.

Histotoksik Hipoksi : Metabolik bozukluklar veya zehirlenmeler, hücrelerin uygun miktarda oksijen kullanabilme kabiliyetini bozar. Bu bozulma hücrelerde oksijen eksikliğine neden olur ve buna da Histotoksit Hipoksi (doku zehirlenmesi) denir. Siyanid ve Karbon monoksit zehirlenmeleri ve alkol

Hipoksik Hipoksi : Düşük barometrik basınca maruz kalınması dolayısıyla meydana gelen hipoksi türüdür.

Stagnant Hipoksi : Gerek lokal, gerekse genel kan akışının azalması durumudur. Kalbin uygun miktarda kanı pompalama gücünün azalması sonucu meydana gelir.

DİĞER HİPOKSİ SEBEPLERİ

 • Damar genişlemesi
 • Yüksek +G ye maruz kalma
 • Devamlı basınçlı solunum
 • Bölgesel kan akış değişiklikleri
 • Aşırı çevre ısısı
 • Uzun süre oturma yatma durumlarında ani pozisyon değişiklikleri
 • Turnike tatbiki veya kan akışının azalması sonucu meydana  gelen beyin hipoksisi

BELİRTİLERİ

 • Görme bozukluğu
 • Derin derin nefes alıp verme
 • Kalp atışının hızlanması
 • Baş dönmesi, baş ağrısı
 • Yorgunluk, uyuşukluk, yargı ve bellek kusurları
 • Öfori, koordineli kas hareketleri zaafı ve bilinç kaybı
 • Gece görüş kaybı, yüksek G altında gri görüş, tünel görüşü ve görme alanının kararması
 • Aşırı güven hissi, keyif, kontrolsüz gülme, şarkı söyleme, bağırma, küfretme, histerik bayılma ve temaruz gibi davranış bozuklukları
 • Bilinç kaybı
 • Problem çözme, kendini kritik etme yeteneklerin zayıflama
 • Bellek ve yargı bozuklukları, mantıksız ve sabit düşünceler, tehlikelerden kaçınmama, uyuklama halleri