Havacılıkta güvenlik ve müdahale yasası

149
Havacılıkta güvenlik ve müdahale yasası
Binance indirim

Havacılıkta güvenlik ve müdahale yasası

Havacılık sektöründe yaşanan uçaklarda karşılaşılmakta olan terör olayları, cinsel istismar, alkole bağlı oluşan aykırı davranışların oluşması sonucunda uluslararası sözleşme TBMM’ de yasalaştırıldı.

Geçtiğimiz haftalarda kabul edilmiş olan Hava Araçlarında İşlenen Suçlar ve Diğer Bazı Eylemlere İlişkin Tokyo Sözleşmesi Tadil Eden Protokol’ ün Onaylanması Tasarısı TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından sessizce kabul edildi.

2014 yılında Montreal tarafından düzenlenen diplomatik konferans ile Tokyo anlaşmasının da tamamlandığı belirtildi. Sessiz sedasız yürürlüğe giren tasarıya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Naci Koru’ nunda içerisinde bulunduğu 186 ülkenin tarafları katılım sağlamıştır.

Yasa tasarısına ilişkin yapılan düzenlemelerde yolcuların eylemciye müdahale edebilme hakkı olduğu belirtildi. Rahatsızlık yaratan ve olay çıkaran kişiye yeni düzenlemeler sonucunda kaptan pilot, mürettebat dışı yolcular ve güvenlik memurlarından yardım edilebilmekte. Yolcuların kendi başına olaya müdahale etmesinde de inandırıcılık ve samimiyetle öne sürülen bir gerekçe var ise o vakit yolcularda her hangi bir olay esnasında pilota danışmadan müdahale de bulunabilmektedir.

Koruma zırhı oluşturulan bu sistem uygulaması ile alınan tedbirlerde ve müdahalelerde kaptan pilot, mürettebat, yolcular, güvenlik memuru  ve hava aracı sahibi ile işletmecisi hakkında kavuşturma yapılamayacaktır.

Uçuş hali ile ilgili yer alan tasarıda uçak kapılarının açılıp kapanması ile ilgili süreler değiştirilmekte. Bunun yanı sıra tasarıya cinsiyet ayrımı da eklendi. Anlaşmanın ilk halinde yer alan tasarıda eyleme müdahalede bulunurken hiç bir şekilde din, ırk, milliyet, cinsiyet, köken ve siyasi görüş göz önünde bulundurulmaksızın ayrım yapılmayacağı belirtildi.

Her hava aracının tescil devleti olan ülke uçakta işlenmiş olan suçu yargılama yetkisine sahip kılınmaktadır. İniş işlemi gerçekleştirilen ülkede de zanlı hala aracın içinde ise veya yolcuların mal güvenliği ile ilgili bir sıkıntı yaşanmış ise o zaman iniş yapılan devlette de sorgulama yetkisi bulunmaktadır.

Makul dayanaklar karşısında suç işleyen kişi bağlanacaktır. Güvenlik memuru sistemi talep edilen her devlet tarafından uçaklarda kurulabilmektedir. Uçaklarda bulunan güvenlik memurları her hangi bri olay ile karşılaştıklarında gereken müdahaleyi yapabilmekte. Hava aracında yaşanan olayların diğer suçlara ilişkin aynı muameleye tabi olması talep edildi.