Hava Sıcaklığı Çeşitleri

tarafından
7
Hava Sıcaklığı Çeşitleri

Uçucular, kokpitlerde çeşitli hava sıcaklığı göstergeleri ile karşılaşabilirler. İhtiyaçları olan hava sıcaklığını öğrenmektir, fakat bu değerler düşünülenler olmayabilir! Çünkü üreticiler, farklı sebeplerden ötürü performans kartlarında temel alınan değişik sıcaklık türleri kullanmaktadırlar.

Peki bütün bu değerler ne anlama gelmektedir?

Outside Air Temperature (OAT): -Dış Hava Harareti- Serbest havanın durağan sıcaklığı olarak tanımlanır. Bu değer yer istasyonundan alınan değer olabileceği gibi, uçuştaki bir hava aracının ölçtüğü, alet hataları ve  havanın sıkışma etkisinin düzeltilmiş hali olarak tanımlanır. Bu tanımda şu durumu açıklığa kavuşturmak gerekir ki: Alet hataları, hava sıcaklığı ölçen sistemin kalibrasyon hatalarını kapsakmaktadır. Havanın sıkışma etkisi ise şudur: Atmosferde hareket eden bir hava aracının ölçüm aletine çarpan rölatif hava, çeşitli etkilerle karşılaşır. Temel olarakta yavaşlar ve sıkışır. Sıkışan havanın ise basıncı, böylelikle adyabatik olarak sıcaklığı, az da olsa, artar. Bu durum ise duruğan havaya nazaran daha yüksek bir değer okunmasına sebep olur. İşte OAT yani dış hava harareti, bu sıkışma etkisinin ve alet hatalarının düzeltilmiş halidir.

Static Air Temperature (SAT): Uçuşta gerekli sistemlerce ölçülen toplam sıcaklığın, havanın sıkışma etkisiyle duzeltilmiş halidir. Bu değer uçuş için OAT ile aynı değerdir.

Total Air Temperature (TAT): Toplam hava sıcaklığı olarak tanımlanır ve havanın sıkışma etkiside dahil olmak üzere ölçülen sıcaklıktır.

Ram Air Temperature (RAT): Bu değer ise temel olarak havanın sıkışma etkisini, hava aracının sürati ve belirli katsayılar dahilinde düzeltilmiş olarak verir. Bunun için genelde hava aracının Mach cinsinden sürati ve çeşitli düzletme faktörü katsayıları kullanılır.