Flap Çeşitleri

tarafından
7
Flap Çeşitleri

Yüksek kaldırma kuvveti sağlayan araçlar, düşük süratlerde hava filelerinin etkinliğini arttırmak maksadıyla dizayn edilmişlerdir. Bu araçlar arasında en yaygın kullanılanı firar kenarı flaplarıdır. Uygun kullanıldığında flaplar kaldırma kuvveti etkinliğini arttırarak stol süratini düşürür. Bu düşük süratlerde kontrollü bir uçuş ve yeterli bir kaldırma kuvveti sağlar.

  Flaplar kaldırma kuvvetini (aynı zamanda geri sürükleyici kuvveti) arttırır. Bunu kanadın kavisini ve kordo hattını uzatmak suretiyle, hücum açısını büyüterek yapar.Flapların çoğu tam olarak açıldığında 35o ile 40o arasında bir açıya sahiptir.

  • Düz flaplar (Plain Flap), kanada menteşe yardımı ile irtibatlıdır. Flaplar koyulduğunda etkili kavisi arttırır ve kordo hattı değişir. Her iki faktör kanadın kaldırma kuvvet kapasitesini arttırır.
  • Ayrık flap (Split flap), kanadın alt kısmına irtibatlıdır. Bu tip flaplar da kaldırma kuvvetini arttırır fakat düz flaplara nazaran yarattığı firar kenarı türbülansı nedeniyle daha fazla geri sürükleyici kuvvet oluşturur .
  • Yarıklı flap (Slotted flap), düz flaplara benzeyen yapıdadır. Kanat kavisi ve kordo hattı değişimine ek olarak, flapla kanat arasındaki boşluktan kanat alt yüzeyindeki yüksek basınçlı havanın geçişine müsaade eder. Bu durum flap üzerinden geçen havanın hızını arttırarak ek kaldırma kuvveti sağlar. Yarıktan geçen yüksek basınçlı hava üst kısımdaki hava akışını hızlandırmasının yanında yüksek hücum açılarında hava akışının yüzeyden ayrılmasını geciktirir.
  • Kayıcı flap (Fowler flap), kanada bir sürgü ile irtibatlıdır. Flap koyma esnasında kayıcı flap bu mekanizma üzerinden kayar. Bu hareket toplam kanat alanını kavis ve kordo hattını değiştirerek arttırır.Aynı zamanda flap üzerinden geçen havanın hızını arttırarak ek kaldırma kuvveti sağlar. Yarıktan geçen yüksek basınçlı hava üst kısımdaki hava akışını hızlandırmasının yanında yüksek hücum açılarında hava akışının yüzeyden ayrılmasını geciktirir.