DME Nedir

120
DME Nedir
Binance indirim

DME (Distance-measuring equipment-mesafe ölçme sistemi) bir uçağa yerdeki bir istasyondan uzaklığını ölçmeyi sağlayan ikincil bir radar sistemidir.  Pilot bir VHF ommi-range istasyonundan manyetik olarak başı ve DME cihazından ise mesafeyi alır. Bu iki istasyon ICAO nun standartlarındaki RHO_THETA’ya uygun olarak çalışır. (Rho= Uzaklık; Theta=Yön)
DME VHF bantta 962 ve 1213 MHZ arasında ve 1 MHZ’lik aralıklarla çalışan ikincil bir radar sistemidir. Bu 252 noktadaki frekansı yada kanalı sağlar.
DME aynı zamanda ILS lokaliser frekanslarıyla eşleşir.Bu DME’ler Marker beacons tarafından sağlanan uzaklık bilgilerine ek ilave eder yada yerini alır. Mesafe bilgisi ILS pistbaşı eşiğine sıfır referansla ayarlanır. ILS frekansı seçilerek DME elde edilir.

 

KULLANIMI

 • Uçak uygun bir bilgisayarla sabitleştiğinde mesafesini ve geçen zamanı hesaplayarak yer hızını verir.
 • Daha hassas bekleme ve ark uçuşlarına imkan sağlar
 • Hassas olmayan yaklaşmalarda mesafe ve yükseklik bilgisi sağlar. Ör: VOR alçalması
 • ILS/DME şeklinde kullanıldığın pistbaşından uzaklık ve mesafe bilgisi sağlar
 • VOR/DME bilgisi verildiğinde radar istasyonunun işi kolaylaşır
 • Radar kontrolü olmayan bölgelerde VOR/DME pozisyonu söylenerek ayrım sağlanır.
 • Uygun bir bilgisayar donanımı uygulandığında DME (RNAV)sisteminin temelini oluşturur.
 • Daha karmaşık ve kesin RNAV sistemlerinde aynı şekilde
 • Seçen DME/DME kullanıldığında daha hassas mesafe bilgileri sağlar.

 

 

ÇALIŞMA PRENSİBİ
 DME pals tekniği ile çalışan ikincil bir radar sistemidir. Uçağın sorgulayıcısı yer istasyonuna çok yönlü bir yayın yapar. Aynı anda sorgulayıcı mesafe arama moduna geçer. Yer istasyonundan alınan bilgi aktarımları 50 μs’lik bir ertelemeden aynı frekansta yayın yapar. Havadaki sistem kendine özgü bilgi aktarımlarının akımını tanımlar ve teknik olarak bilgi alımının başlamasıyla alıcıdan alınan cevabın kabulü arasındaki zaman aralığını ölçer. Zaman ölçümü ve bundan dolayı uzaklık çok kesindir ve radyo dalgalarının hızı (i.e3x10 8 m/s) üzerine kurulur. Bir modern DME hatası ± 0.2NM’ye denk gelir. Teoride 100’e kadar uçak bir DME alıcısından bilgi alabilir. Bundan dolayı her uçak kendine dönen eş bilgi aktarımlarına ek olarak bilgi aktarımlarını da aynı taşıyıcı frekansa sahip olduğu gibi diğer uçakların bilgi alımlarına neden olan bilgileri de alır. Böylelikle hava sahası gizli yollarında kullanımı ile tam kullanılmış olur. Bilgi aktarımları bilgisinin genişliği 35μ saniye (1050m) dir ve bilgi aktarımları gruplar halinde gönderilirler; bir grubun bireysel bilgi aktarımları arasındaki ara X kanal için 12μs’dir ve y kanal için 36μs’dir.

UÇAK MESAFESİNİN BELİRLENMESİ:

Tek uçağın mesafe bulma ve tanımlama probleminin çözümü:

 • Her uçağın sorgulayıcısı rasgele çift dalgalar yayımlar ve bu dalga blokları diğer uçaklardan ayrılmasını sağlar
 • Uçak bu çift dalgayı gönderir göndermez geri dönüşünde PRF aralığını algılayabilmek için bir eşik yaratır.
 • Uçak hem kendi gönderdiği hem de diğer uçakların yayımlarını alır.
 • Uçaktaki cihaz öyle dizayn edilmiştir ki sadece kendi gönderdiği dalgaların eşikten geçmesini sağlar. Böylelikle mesafe ölçümü için kendini yer istasyonuna kilitler.
 • Uçağın istasyondan uzaklığı arttığında yada azaldığında (uçak daire çizmiyorsa eğer) eşik aralığı değişerek uyum gösterir. Böylelikle kilidin sürekliliği sağlanır.
 • Gönderme ve alma arasındaki off_set zaman DME alıcısından uçağın istasyona olan mesafesinin ölçümüdür

HASSASİYET
Sistemin hassasiyeti : Seyrüseferde kullanılan DME için %95’lik bir ihtimale dayandırılan sistemin hassasiyeti (DME/N) ± 0.2 NM (370m)’den daha az tam bir sistem hatası vermelidir. Toplam hata havadaki cihazların, yerdeki cihazların ve birbiriyle çakışan çift dalgaların artmasıyla artış gösterir.
Mail menzil/ Yer mesafesi hassasiyeti : Bir uçak DME ile daha yüksek ve daha yakın temasta bulunursa hesaplanan mail menzil ve gerçek yer uzaklığı arasındaki fark daha da artar. Genel bir kural olarak uçak yüksekliğinin 3 katından daha az bir uzaklıkta olduğunda bu fark önemli hale gelir. Eğer uçak doğrudan DME’nin üzerinde ise (0nm yer uzaklığı) uçağın yüksekliğini deniz mili cinsinden gösterecektir. Örneğin bir DME’nin üzerinde gelişmiş küçük bir koni vardır. Artı alet bir 10saniyelik hafıza devresine sahip olduğunda uzaklık işaretleri hesaplanmaya devam eder.
Yer hızı hesaplanmasının doğruluğu : Bir uçak DME istasyonuyla daha yüksek ve daha yakın temasta bulunursa aletin gösterilen, mesafe değişikliği oranından hesaplanan yer hızı daha hatalı hale gelir ve gerçek yer hızını okuyamaz. Sabit bir açıda bir DME istasyonunu etrafında ark yapan bir uçak 0 knot’lık bir hızla hesaplanan ve gösterilen bir yer hızına sahip olur. Bir uçak bir istasyona yaklaşırken ya da direk olarak bir VOR/DMETACAN’dan uzaklaştığında yer hızı o zaman geçerli olu