Annex 2

tarafından
6
Annex 2

ANNEX-2 İçerik :

HAVACILIK KURALLARI( RULES OF THE AIR )
1.Tanımlar
2.Uluslararası Kuralların Uygulanması
3.Genel Kurallar
4.Görerek Uçuş Kuralları
5.Aletli Uçuş Kuralları

1.TANIMLAR

Havacılık Bilgi Yayını ( AIP :Aeronautical Information Publication)

Bir devlet yada onun yetkilendirdiği kuruluş tarafından yayınlanan ve o ülkedeki hava seyrüseferi ile ilgili bilgileri içeren yayına denir.

Türkiye’de havacılık bilgilerinin toplanıp, yayınlanmasından ve dağıtımından Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Sivil Havacılık Gn.md.’lüğü adına D.H.M.I ,Hava Seyrüsefer Dairesi Başkanlığı , Havacılık Bilgi Yönetimi (AIM ) Müdürlüğü sorumludur.

AIP

Türkiye AIP ‘si 3 Bölümden oluşur.

1.GEN ( Genel )

-Ulusal Düzenlemeler ve Gerekler

-Çizelgeler ve Kodlar

-Hizmetler

2.ENROUTE ( Yol )

-Genel Kurallar ve Yöntemler
-Hava Trafik Hizmetleri Sahası
-ATS Yolları
-Radyo Seyrüsefer Yardımcıları / Sistemleri
-Seyrüsefer Uyarıları
-Yol Haritaları

3.AERODROME ( Meydanlar )

-Havaalanları / Heliportlar Tanımları

-Havaalanları

-Heliportlar

İlgili ATC Otoritesi ( Appropriate ATS Authority ): İlgili hava sahasında hava trafik hizmetleri sağlamaktan sorumlu Devlet tarafından atanmış ilgili otoritedir.

Hava Aracı ( Aircraft ) : Sabit yüzeyler üzerinde bir takım aerodinamik reaksiyonlarla yer çekimi kuvvetine karşı havada tutunabilen hava aracına denir.

ADS-B : Hava alanında kullanılan araçların ve diğer araçların tanıtılması, pozisyon bilgileri ve ilave bilgileri bir veri hattı yayın ağıyla alan ve / veya yayan sistemdir.

ADS-C : Hava aracı ile yer sistemleri arasında veri hattı yardımıyla değiştirilecek bilgilerin, hangi koşullar altında başlayacağını, bu raporların neleri içereceğini tanımlayan sistemdir.

Hava-Yer Kontrol Radyo İstasyonu (Air-ground Control Radio Station ) : Belirlenmiş bir alanda bir hava aracının operasyonu ve kontrolüne ait haberleşmenin gerçekleştirilmesi için tesis edilmiş havacılık haberleşme istasyonudur.

ACAS ( Airbone Collision Avoidance System ): SSR radarın transponder sinyalleri ile yerden bağımsız olarak çalışan ve SSR transponder’ı olan hava araçlarının potansiyel çarpışma tehlikelerini pilotlara bildiren hava aracına ait sistemdir.

TA : Traffic Alert
RA: Resolution Advisory

KONTROLÖR PİLOT VERİ HATTI HABERLEŞMESİ ( CPDLC – CONTROLLER / PILOT DATA LINK COMMUNICATION ) : ATS operasyonlarında ATC merkezi ile hava aracı arasında iletişim veri değişimi yöntemi ile yapılmasını sağlayan sistemdir.

Havadan Taksi ( Air Taxiing ) : Bir helikopterin meydan üzerinde belirli bir hız ve yükseklikte yaptığı manevralardır. ( Normal olarak 25 ft yükseklik ve 20 Kt hız ).

Akrobatic Uçuşlar ( Acrobatic Flight ) : Bir hava aracının genel durumunda istenilerek yapılan manevralarla meydana getirilen ani değişiklik , normal dışı bir olay veya hızındaki anormal değişikliklerle yapılan uçuştur.

İnsansız Serbest Balonlar (Unmanned Free Balloon ) : Havadan hafif , insansız , serbest uçuş yapan hava araçlarıdır.

Hava Trafik Tavsiye Hizmeti (Air Traffic Advisory Service ) : Tavsiyeli yol ve sahalarda uçuş yapan IFR hava araçları arasında mümkün olduğunca çarpışmayı önlemek üzere verilen hizmete denir.

Tavsiyeli Yol ( Advisory Route ) : İçerisinde hava trafik tavsiye hizmetinin sağlandığı tanımlanmış yoldur.

Tavsiyeli Hava Sahası ( Advisory Airspace ) : İçerisinde hava trafik tavsiye hizmetlerinin sağlandığı tanımlanmış bir yol yada hudutları belirlenmiş bir hava sahasıdır.

Kontrollü Hava Sahası ( Controlled Airspace ) : İçerisinde hava sahası sınıflandırmasına uygun olarak hava trafik kontrol hizmetinin verildiği sınırları belirlenmiş sahalara denir.

Havayolu ( Airway ) : Koridor formatında oluşturulmuş kontrollü saha veya bu sahanın bir bölümüne denir.

ATS Yolu ( ATS Route ) : SID ,STAR havayolu, tavsiyeli yol ve kontrolsüz yollarda dahil olmak üzere gerektiğinde trafik akışını yönlendirmek için oluşturulmuş yollara ATS yolu denir.
*ATS yolları pilotlara ve ATC kolaylık sağlaması için alfabetik sembollerle tanımlanmıştır.

ATS Yollar : Türkiye Hava Sahası’ndaki tüm ATS yolların tamamı kontrollü olup , tavsiyeli veya sadece uçuş bilgi hizmeti sağlanan yol bulunmamaktadır.

– A, B, G, R : ATS yollarının bölgesel ağını oluşturan RNAV olmayan yollar için,
– L, M, N, P : ATS yollarının bölgesel ağını oluşturan RNAV yollar için,
– H, J, U ,W : ATS yollarının bölgesel ağını oluşturmayan ve RNAV olmayan yollar için
– Q, T, Y, Z : ATS yollarının bölgesel ağını oluşturmayan ve RNAV olan yollar için kullanılır.

ÖN EKLER

– K : Helikopterler için tesis edilmiş yolları belirlemek için,
– U : ( Upper ) Yolun bir bölümü ve ya tamamının yüksek hava sahasında tesis edildiğini belirtir.
– V : Yolun VOR ile tesis edilmiş olduğunu gösterir.

SON EKLER

– D : Yolun tamamı ve ya bir bölümünde sadece tavsiye hizmeti veriliyorsa kullanılacak sembol,
– F : Yolun tamamı ve ya bir bölümünde Uçuş Bilgi Hizmeti sağlanıyorsa kullanılır.

Hava Trafik Kontrol Hizmeti ( Air Traffic Control Service ) : Hava araçları ile hava araçları arasında, hava araçları ile manialar arasında çarpışmaları önlemek , hızlı ve düzenli bir trafik akışı sağlayarak muhafaza etmek amacıyla verilen hizmete denir.

Hava Trafik Hizmeti ( Air Traffic Service ) : Uçuş bilgi hizmeti , ikaz hizmeti , hava trafik tavsiye hizmeti ve hava trafik kontrol hizmeti ( Saha Kontrol Hizmeti , Yaklaşma Kontrol Hizmeti , Meydan Kontrol Hizmeti ) için kullanılan genel bir terimdir.

Hava Meydanı ( Aerodrome ) : Hava araçlarının iniş, kalkış, ve yer hareketlerini gerçekleştirebilmeleri için karada veya suda oluşturulan özel alanlara hava meydanı denir.

Hava Trafiği ( Air Traffic ) : Bir meydanın manevra sahasında hareket eden hava araçları ile uçuştaki hava araçlarının tamamına denir.

Hava Trafik Kontrol Ünitesi (Air Traffic Control Unit ) : Saha Kontrol Merkezi yaklaşma kontrol ünitesi ve meydan kontrol kulesi için kullanılan genel bir terimdir.

Uçuş Bilgi Bölgesi ( FIR ) ( Flight Information Region ) : Yatay ve dikey sınırları ile tanımlanmış, içerisinde uçuş bilgi ve ikaz hizmeti verilen hava sahasıdır.

Control Zone ( CTR ) : Yerden başlayarak belirli bir üst sınıra kadar uzanan kontrollü sahaya denir.

Terminal Kontrol Sahası ( Terminal Control Area ) : Bir ve ya daha fazla havaalanı civarında bulunan ATS yollarının birleştiği yerde kurulan yatay ve dikey sınırları belli sahalardır.

Kontrollü Meydan ( Controlled Aerodrome ) : Meydan trafiğine hava trafik kontrol hizmetinin sağlandığı meydanlardır.

Meydan Kontrol Hizmeti (Aerodrome Control Service) : Meydan trafiği için sağlanan hava trafik kontrol hizmetidir.

Meydan Kontrol Kulesi (Aerodrome Control Tower ) : Meydan trafiğine hava trafik kontrol hizmeti vermek üzere oluşturulmuş birime denir.

Meydan Trafiği( Aerodrome Traffic) : Bir meydanın manevra sahasındaki tüm trafiklerle, meydan civarında uçan hava araçlarının tamamına denir.

Meydan Trafik Bölgesi (Aerodrome Traffic Zone ) : Meydan trafiğini korumak için bir meydan civarında oluşturulan sınırları belirli hava sahasına denir.

Yaklaşma Kontrol Hizmeti ( Approach Control Service ) : İniş ve kalkış yapan kontrollü trafiklere sağlanan hava trafik kontrol hizmetidir.

Yol Kontrol Merkezi ( Area Control Center ) : Yetkisi dahilindeki kontrol bölgelerindeki kontrollü uçuşlara hava trafik kontrol hizmeti vermek üzere oluşturulmuş bir ünitedir.

Hava Trafik Kontrol Müsadesi (Air Traffic Control Clearance ) : Bir hava aracının belirlenen şartlar altında uçuşunu gerçekleştirmesi için ATC ünitesince verilen yetkiye ATC müsaadesi denir.

Hava Trafik Hizmetleri Hava Sahaları ( Air Traffic Services Airspaces ) : Alfabetik sıraya göre düzenlenmiş , içerisinde özellikli uçuşların operasyon yapabildiği , özellikli hava trafik hizmetlerinin ve uçuş kurallarının uygulandığı hudutları belirlenmiş hava sahalarıdır.

Hava Trafik Hizmetleri Rapor Ofisi ( Air Traffic Services Reporting Office ) : Hava Trafik Hizmetleri ile ilgili raporlarla uçuş öncesi yayınlanan planları almak üzere tesis edilmiş ünitedir.

Hava Trafik Hizmetleri Birimi ( Air Traffic Services Unit ) : Hava trafik kontrol hizmet ünitesi, bilgi merkezi , notam ofisi için kullanılan genel bir terimdir.

İkaz Hizmeti ( Alerting Service ) : Arama kurtarmaya ihtiyaç duyan hava araçlarının bilgisini fiili olarak bu işlemi gerçekleştirecek kuruluşlara iletmek ve gerektiğinde yardımcı olmak amacıyla sağlanan hizmete denir.

Uçuş Bilgi Hizmeti ( FIC – FLIGHT INFORMATION CENTER ) : Etkin ve emniyetli bir uçuş için öneri ve bilgi sağlamak üzere oluşturulmuş hizmete denir.

Pist ( RUNWAY ) : Bir kara meydanında hava araçlarının iniş / kalkışı için kullanılan tanımlanmış sahalardır.

İniş Sahası ( Landing Area ) : Hareket sahasının , hava araçlarının iniş ve kalkışları için ayrılmış bölümüdür.

Pist Bekleme Noktası ( RUNWAY HOLDING POSITION ) : İniş sahasını ve ILS / MLS yayın hattını taksideki hava aracı ve araçlardan korumak üzere belirlenmiş ve kuleden farklı bir talimat almadıkça hava araçlarının beklemek zorunda oldukları noktalardır.

Apron ( Apron ) : Bir kara hava alanında hava araçlarının yolcu , posta ve kargo indirme , bindirme , yakıt ikmali aldıkları , bakım ve park etme amaçlarına yönelik tanımlanmış alandır.

Taksi Yolu ( Taxiway ): Bir kara meydanında hava araçlarının taksi yapmaları ve meydanın bir noktasını diğerine bağlamayı amaçlayan tanımlanmış yollar olup aşağıdaki bölümlere ayrılır.

– Hava Aracı Bekleme Taksi Yolu : Apronun bir parçası olup , hava aracına yanlızca bekleme imkanı tanınan bölümü,
-Apron Taksi Yolu : Taksi yolları ağının bir parçası olup , hava aracının apronu kat etmesine imkan veren bölümdür,
-Hızlı Taksi Yolu : Pistle uygun bir açı ile bağlantısı olan ve iniş yapan hava aracının pisti en az işgal edecek şekilde yüksek bir hızda terk etme imkanı veren taksi yoludur.

Taksi Yapma ( Taxiing ) : Bir hava aracının hava meydanında iniş / kalkış koşulları hariç , kendi motor gücü ile yapmış olduğu manevraya denir.

Yedek Meydan (Alternate Aerodrome ): Bir hava aracının uçuş planında belirttiği gidiş meydanına gidemediği veya inişine izin verilmediği durumlarda iniş için kullanacağı ikinci bir meydandır.

Sürekli Uçuş Planı (RPL –REPETITIVE FLIGHT PLAN ): Belirli bir dönemde bir şirketin düzenli olarak yapmayı düşündüğü uçuşlar için ATS ünitesince muhafaza edilmek ve kullanılmak üzere doldurduğu planlara denir.

Cari Uçuş Planı ( CURRENT FLIGHT PLAN ) : Şayet varsa bir takım değişiklikler yapılmış ve ilave talimatlarla oluşturulmuş plana denir.

Dosyalanmış Uçuş Planı ( FILED FLIGHT PLAN ) : Pilot yada onun yasal temsilcisi tarafından ATS ünitesinde doldurulan, sonradan yapılmış değişiklikleri içermeyen plana denir.

Rota ( Track ) : Bir hava aracının havada çizdiği yolun yeryüzü üzerindeki izdüşümü olup yönü , kuzeyden derece olarak ifade edilir.

İrtifa ( ALTITUDE ) : Bir seviye, nokta yada nokta olarak kabul edilen bir cismin ortalama deniz seviyesinden ölçülen dikey mesafesidir.

Not : 1 metre = 3.2808 Feet

Seviye ( Level ) : Uçuştaki bir hava aracının dikey konumunu belirtmek üzere genellikle yükseklik , uçuş seviyesi ve irtifa için kullanılan genel bir terimdir.

Uçuş Seviyesi ( Flight Level ) : 1013.25 Hpa ‘lık referans basınç yüzeyi ile ilişkili olarak belirlenmiş sabit basınç yüzeyleridir.Bu yüzeyler birbirlerinden , belirlenmiş ( sabit ) basınç aralıkları ile ayrılır.
Seyir Seviyesi ( CRUISING FLIGHT PLAN ) : Bir hava aracının uçuşunu önemli bir bölümünde muhafaza ettiği seviyeye denir.

Uçuş Rüyeti ( FLIGHT VISIBILITY ) : Uçuştaki hava aracının kokpitinden ileriye doğru olan görüş mesafesidir.

Yer Görüşü ( GROUND VISIBILITY ) : Bir meydanda yetkilendirilen rasatçı yada otomatik sistem tarafından ölçümü yapılarak bildirilen mesafeye denir.

Bulut Tavanı ( Ceiling ) : 20.000 feet altında gökyüzünün yarısından fazlasını kapsayan bulutların en alt kısmının suya ve yere olan mesafesidir.

VFR : Görerek uçuş kurallarını belirtmek için kullanılan semboldür .

Görüş : 5 km ve Üzeri
Bulut Tavanı : 1500 Feet ( 450 m )

VFR Uçuş : Görerek uçuş kurallarını uygulanarak yapılan uçuştur.

Özel VFR Uçuş ( SPECIAL VFR FLIGHT ) : Meteorolojik şartların VMC ‘nin ( görerek meteorolojik şartlar ) altında olduğu durumda kontrol bölgelerinde uçuşunun ATC tarafından müsaade edilen özel bir VFR uçuş şeklidir.

IFR : Aletli uçuş kurallarını sembolize eder.

Aletli Meteorolojik Şartlar IMC ( INSTRUMENT METEOROLOGICAL CONDITIONS ) : Görerek uçuş meteorolojik şartları için tespit edilen değerlerden daha düşük görüş , bulutlardan mesafe ve daha düşük bulut tavanı olarak ifade edilebilecek şartlardır.

Görerek Meteorolojik Şartlar VMC ( VISUAL METEOROLOGICAL CONDITIONS ) : Görüş , bulutlardan mesafe ve tavan olarak ifade edilen değerlerin ilan edilen asgari limitlerin üzerinde olduğu bir durumdur.

Takoz Alma Zamanı ( ESTIMATED OFF BLOCK TIME ) : Bir hava aracının kalkışı ile ilgili olarak harekete başlayacağı tahmin edilen zamana denir.

Muhtemel Varış Zamanı ( ETA – ESTIMATED TIME ARRIVAL ) : IFR hava aracı için gidiş meydanında aletli yaklaşma usulünün dizayn edildiği fiks varsa bu fikse varış zamanıdır. Böyle bir fiks ya da seyrüsefer yardımcı cihazı yoksa ya da hava aracı VFR ise meydan üzerinde olacağı tahmin edilen zamandır.

Muhtemel Yaklaşma Zamanı ( EAT – EXPECTED APPROACH TIME ) : IFR bir hava aracının muhtemel bir gecikme / beklemenin ardından , iniş için yaklaşmasını tamamlamak üzere fiksi terk edeceği tahmin edilen zamana denir.

Yasak Saha ( Prohibited Area ) : Bir devletin toprakları veya kara suları içerisinde olan ve uçuş yapılması yasaklanmış , hudutları belirli hava sahasına denir.

Tehlikeli Saha ( DANGER AREA ) : Belirli zamanlarda içerisinde uçuş için tehlikeli faaliyetlerin olduğu sınırları belirli sahalara denir.

Tahditli Saha ( RESTRICTED AREA ) : Bir hava sahası içinde uçuş yapılmasının belli şartlara bağlı olduğu sahalardır.

Kaptan Pilot ( PILOT in COMMAND ) : Uçuş esnasında bir hava aracının manevralarından ve uçuş emniyetinden sorumlu, işletici tarafından yetkilendirilmiş pilottur.

ŞÜPHELİ MADDE KULLANIMI ( PROBLAMATIC USE of SUBSTANCES ) :
– Havacılık personelince bir veya daha fazla uyarıcı madde kullanımı :
– Kullanıcıya doğrudan zarar verecek veya diğerlerinin canları , sağlıklarını tehlikeye atacak madde alımı,
– Mesleki, sosyal, fiziksel veya sorunlara yol açacak bozulmalara veya bunları daha da artıracak çekilde davranmak.