Aim Point / Touchdown Zone Nedir?

tarafından
17
Aim Point / Touchdown Zone Nedir?

Aim Point: Aim point Pist üzerinde bulunan iki kalın beyaz çizgi ile gösterilir. Bu çizgiler pilot için görsel bir referanstır. Aim point çizgileri, yaklaşma hattı ile pist yüzeyinin kesişim noktasıdır. Piste 3 derecelik açı ile yaklaşıldığında , pist başındaki treshold çizgileri üzerinden 50 feet irtifada geçilir. Aim point, treshold çizgilerinden yaklaşık 1.000 feet ( bazı kaynaklara göre 950 feet) mesafededir. VASI veya PAPI ışıkları yaklaşma açısının doğru olduğunu gösteriyorsa, bu açıdan bakıldığında pist üzerinde yaklaşık olarak aim point görülür. Bu bazen açıdaki sapmalar nedeni ile tam olarak aim pointi göstermeyebilir. Fakat kabaca aim point çizgileri yakınlarıdır.

Touchdown Zone: Touchdown zone çizgileri pilota mesafe referansı vermesi için pist üzerinde bulunan işaretlemelerdir. Touchdown zone çizgileri aim point olarak kullanılmaz. Uzun pistlerde touchdown çizgileri genellikle pistte uçağın teker koymasının beklendiği  ilk 1/3’lük kısmında işaretlenir. Touchdown çizgileri aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi iki çift üçlü , ikili, tek çizgi pist üzerinde işaretlenir. Uzun pistlerde 5 adet touchdown zone ve 1 adet aim point işaretlemesi bulunur. Yani 10.000 feet uzunluğundaki bir pistin 3.000 feetlik ilk 1/3’lük kısmı mesafe referansı işaretlemeler ile sağlanmış olur. Kalkış ve iniş istikameti rüzgar durumuna göre pistin diğer tarafından da olabileceğinden, aynı işaretlemeler diğer pist başından itibaren de yapılır. Böylelikle bir pistin toplamda 6.000 feet uzunluğundaki bölümü pilota görsel referans sağlayacak şekildedir.

Genellikle normal hava koşullarında yolcu uçakları aim point üzerinde flare pozisyonu alır. Flare pozisyonundan sonra yaklaşık 500 feetlik mesafede teker koyar. Ancak bu bir standart değildir. Değişken hava koşulları, pilotaj, ağırlık vb etkenler bu durumu değiştirebilir.

 

Aim point